Značení ovcí

Značení ovcí je povinnost, která vyplývá ze zákona. K označení ovcí se používá několik způsobů, které popíšeme níže. Povinnost označení platí od jednoho kusu ovce. Ovce má mít vždy dvě ušní známky. Jedinou výjimkou je situace, kdy není ušní známku kam zavěsit – roztržené ucho. Přesto ale ovce musí mít nějaký náhradní způsob označení a ten musí být popsán v záznamech ovce v registru zvířat.

Druhy a barvy ušních známek

Proč se používá značení ovcí?

Značení ovcí se používá proto, aby bylo možné každou ovci jednoznačně identifikovat. K označené ovci si pak můžete snadno vést záznamy, jako třeba porody, léčení, přírůstky u jehňat, mléčnou užitkovost nebo aby se zamezilo příbuzenské plemenitbě. Značení ovcí nabývá ještě většího významu, pokud produkujete vlastní odchovy.

Je jasné, že pokud máte pár ovcí, tak každou z nich asi poznáte, ale když jsou jich desítky nebo stovky, tam už nemáte šanci to udržet všechno v hlavě.

Kde objednám ušní známky / značky na spěnky / bolus?

Jednoduše objednáte elektronicky přes registr zvířat na portálu farmáře nebo pomocí papírového formuláře na webu ČMCHS.

Kdy nemusím objednávat ušní známky?

Pokud nakoupíte ovce od registrovaného chovatele a ovce jsou označené dvěma ušními známkami, tak nemusíte nic objednávat. Ovce vám tento chovatel převede buď „papírově“ nebo elektronicky a vy si je poté přijmete na vaše hospodářství. Ovce se vám zapíšou se stávajícími ušními známkami.

Pokud kupovaná ovce nemá obě ušní známky, musíte si po převodu doobjednat duplikáty chybějících známek. To lze provést přes registr zvířat. Zde ale pamatujte na to, že k duplikátům ušních známek budete potřebovat i kleště na jejich aplikaci. Pokud plánujete i vlastní odchovy, dobře rozmyslete, jaký typ ušních známek chcete do budoucna používat, od toho se odvíjí typ aplikačních kleští.

Kdy můžu objednat ušní známky přes registr zvířat?

Přes registr zvířat můžete objednat nové známky pro jehňata, která se narodila vašim ovcím nebo s jejich narozením už počítáte. To znamená, že už před tím ale musíte mít matky jehňat zapsané v evidenci.

Můžete také objednávat duplikáty známek pro ovce, které máte v evidenci. Stává se totiž, že ovce známku mohou ztratit a ztracenou známku máte povinnost nahradit duplikátem původní známky. V případě kontroly totiž nelze jen říci, že ovce známku ztratila.

Ušní známky „v šuplíku“

Někteří chovatelé si sice objednají ušní známky, ale pak je z různých důvodů ovcím neaplikují, takzvaně „nezavěsí“. Jeden z důvodů bývá i cena aplikačních kleští, která není úplně zanedbatelná a u pár kusů ovcí výrazně převyšuje cenu známek. Pořizovací cena kleští se pohybuje v rozmezí 500 – 1000 Kč.

Známky pak mají chovatelé někde uložené. Zde je riziko, že se vám v případě kontroly nepodaří přesvědčit úředníky a vystavujete se tak finančnímu postihu, který může být naopak mnohonásobně vyšší než cena aplikačních kleští. Kromě prokazatelných důvodů, které brání aplikaci známek, nemusí kontrola na vaše osobní důvody brát vůbec ohled.

Dejte si pozor na případy, kdy kupujete ovce od registrovaného chovatele, ale jeho ovce přesto známky nemají zavěšeny. Nákupem takových ovcí přechází povinnost označení a případné problémy při kontrole na vás.

Kdy musím objednat známky pomocí papírového formuláře?

Tato situace nastává v případě, že kupujete buď neoznačené ovce nebo když kupujete ovce od chovatele, jehož ovce sice známky mají, ale není registrovaný.

Kupuji neoznačené ovce

Jak bylo uvedeno výše, musíte využít papírový formulář, protože je jedná o takzvané „dohlášení stavu“. Na tiskopis vypíšete požadované počty a typy známek. A také je nezbytné objednat i odpovídající kleště na aplikaci známek. Jakmile vám známky dorazí, uvidíte je i v registru zvířat jako „známky k zavěšení“ a ty použijete pro dohlášení vašich ovcí.

Kupuji označené ovce, ale chovatel není registrovaný

Velmi pravděpodobně se bude jednat přeprodej ovcí. To znamená, že chovatel, od kterého ovce kupujete, je nakoupil od registrovaného chovatele, ale ten registrovaný chovatel je neměl kam převést a velmi pravděpodobně u těchto ovcí nahlásil „domácí porážku“, aby ovce dostal ze své evidence. Úřední kontroly totiž samozřejmě kontrolují, zda chovatelům souhlasí počty kusů v evidenci a skutečné počty živých zvířat. Tím pádem sice ovce ušní známky mají, ale už je není možné na tyto známky přihlásit zpět, protože byly nahlášené jako „poražené“.

Proto i v takovém případě musíte objednat nové známky pomocí papírového formuláře. Jakmile vám nové ušní známky přijdou, ovcím odstraníte ty staré a aplikujete nové známky.

Do kdy se musí ovce označit?

Pokud si jehňata (ovce) necháváte do chovu, tak musíte označit každou ovci nejpozději do devíti měsíců od narození a zaznamenat datum označení zvířete a nahlásit označení do sedmi dnů do centrální evidence přes portál farmáře nebo „papírově“.

Když budete ovce prodávat, tak je musíte označit před tím, než opustí vaše hospodářství.

Jehňata určená k porážce, která budou poražena do jednoho roku od narození a na území ČR, tak stačí ovce označit pouze jednu ušní známkou.

Jakým způsobem musím ovci označit?

Způsoby označení ovcí se liší především tím, zda se jedná o ovce, které jsou určené k obchodování v rámci ČR nebo v rámci EU.

Obchodování je na první pohled zavádějící pojem, především pro malochovatele. Myslí se tím vlastně pohyb ovcí mezi hospodářstvími. A ten pohyb se může se může dít tak, že buď se ovce prodá nebo daruje. Peníze tam nehrají roli. Velké firmy a podnikatelé ale zpravidla žádné zvíře nikam zdarma přesouvat nebudou, a proto se mluví o obchodování. I darovaná ovce je v podstatě obchod, i když bezúplatný, protože i ta ovce má nějakou hodnotu.

Výběr identifikačních prostředků pro ovce naleznete na ČMCHS, v sekci označování zvířat.

Ovce s pohybem v rámci ČR

Každá ovce musí mít dva „identifikační prostředky“. V praxi to znamená, že ovce jsou zpravidla označeny dvěma ušními známkami. Výjimka je pouze u ovcí k porážce, tam stačí jedna ušní známka.

Můžete si ale částečně vybrat, pokud radši volíte jinou formu označení. Ovce tedy musí mít minimálně jednu klasickou ušní známku a druhý „identifikační prostředek“ si můžete zvolit vy. Samozřejmě se bavíme o výběru ze schválených možností, které jsou uvedeny výše.

Ve zkratce se jedná o klasické známky bez čipu nebo s čipem, spěnkové náramky bez čipu nebo s čipem nebo o „bachorový bolusový odpovídač. To je taková keramická kapsle s čipem, která se zavede ovci do žaludku a tam zůstane.

Ovce s pohybem mimo ČR – EU nebo třetí země.

Zde už jsou předpisy přísnější. V tomto případě už je povinnost mít jednu známku nebo náramek na spěnku s čipem anebo bachorový bolusový odpovídač a k tomu jednu klasickou známku.

Co dělat, když ovce není možné označit do ucha?

Ovce, které nemají uši nebo je mají už roztrhané, se označují vytetováním čísla ovce z registru, na spodní části ocasu, která není obrostlá vlnou. Netetuje se „CZ“ a ani poslední trojčíslí (kodex). Tato skutečnost se musí zanést ke každé ovci do stájového registru.

Kam se umísťují ušní známky?

Klasické ušní známky pro značení ovci se umisťuji do jedné třetiny délky ucha od hlavy, mezi kožní řasy boltce. Kožní řasy jsou takové vyboulení na vnitřní straně ucha. Vypadá to jako „naběhlé žíly“. Toto vyboulení se táhne od kořene ucha směrem ke špičce ucha, kde se zužuje. V praxi se může vzdálenost pro aplikaci ušní známky od hlavy lišit plemeno od plemene. Není to dogma, ale doporučení. Každý chovatel by si to měl vztáhnout na své plemeno.

Proč aplikovat známku mezi kožní řasy? Jednoduše proto, že zamezíte krvácení a tím pádem i případným zánětům a komplikacím s tím spojených. U malých plemen ovcí je potřeba dávat pozor, protože prostor mezi kožními řasami je menší a snadno se mine. Také ovce nejsou při aplikaci úplně v klidu.

Je pro značení ovcí povinná určitá barva?

Žádná taková povinnost není. Existuje pouze doporučení ze strany ČMCHS, aby se pro samice používala žlutá a pro berany oranžová. Výběr barvy je pouze na vás a na aktuální nabídce barev dané známky.

Jaké používáme známky pro naše ovce?

Pro značení ovcí používáme nově dva typy známek. Do jednoho ucha klasickou známku od firmy M.A.V.E. a do druhého ucha kulatou známku s čipem od ČMCHS (DATAMARS).

Proč používáme právě tyto známky pro značení ovcí?

Kombinace klasické známky a známky s čipem je pro nás výhodná z důvodu exportu zvířat mimo ČR. V tom případě musí ovce mít jednu známku s čipem ze zákona.

Proto je lepší především pro ovce, když jim aplikujeme čipovou známku zrovna, než pak ovce před exportem trápit a řešit odstranění jedné klasické známky a aplikaci známky s čipem.

Známky od MAVE

Od MAVE používáme konkrétně známky typu „A“ a jejich rozměr je cca 30x30mm. Ucho dospělé ovce přesahuje jen minimálně.

Známky od MAVE používáme po zkušenostech proto, že se nám pro naše malé ovce (jejich uši) velmi osvědčily jak velikostí, tak materiálem. Materiál známky je hodně pružný, neláme se. Dokonce nemáme ztráty známek ani když máme ohrady z lesnického pletiva, kam mají ovce snahu strkat hlavy.

Známky se také nabízí ve více barvách, což nám vyhovuje, protože používáme pro každý rok jinou barvu známek.

V zahraničí je zcela běžný systém, kdy má každý rok přiřazenou „svoji“ barvu. Tento cyklus se opakuje po sedmi letech – je tedy sedm barev ušních známek.

Známky s čipem od ČMCHS (DATAMARS)

Od ČMCHS používáme konkrétně známky s čipem typu „T“ a jejich průměr je pouze 25mm. Především ale je tu fakt, že známky jsou kulaté, a tudíž je spojovací trn ve středu známky a na každou stranu přesahují trn o 1,25cm. Takže uši našich malých ovcí vůbec nepřesahují.