Technologie pro evidenci chovu ovcí a ostatních hospodářských zvířat se začínají používat čím dál tím více. Zvyšuje se tak efektivita chovu. Nemusí jít nutně vždy o efektivitu finanční, ale například časovou. V našem případě se jedná především o časovou efektivitu. Zákon vyžaduje alespoň základní evidenci zvířat a ta se může provádět i takzvaně „papírově“. „Papírová“Pokračování

Elektrický ohradník, či technologie pro organizaci pastvy je v dnešní době poměrně důležitý pomocník. Můžeme říci technologie nebo prostě technické vybavení, které vám organizaci pastvy usnadní. V našem případě je to především možnost mobilního elektrického oplocení – zdroj ohradníku a buď víceřadý „plot“ z vodivých lanek či pásek nebo elektrická vodivá síť. K čemu sePokračování

Vari Raptor Hydro se sulkou a bubnovou sekačkou RBS-700

Technika využívaná na farmě se volila podle toho, jak je farma velká a také jaké máme pozemky a zda budeme sušit seno. Jak to děláme my V našich podmínkách, kdy se zaměřujeme na produkci plemenných zvířat a nechováme ovce na porážku, vlnu nebo mléko, máme mnohem menší počty ovcí. Zároveň máme velmi svažitéPokračování

Naše farma není velká, dozíte se zde, čím se zabýváme, jak jsme začínali s chovem ouessantských ovcí a jakým způsobem chováme ovce.Pokračování