Druhy a barvy ušních známek

Značení ovcí – způsoby a druhy označení se mohou lišit v ČR a v zahraničí. Dozvíte se kdy a jak ovce označovat a jak a proč se to dělá u nás.Pokračování

Technologie pro evidenci chovu ovcí a ostatních hospodářských zvířat se začínají používat čím dál tím více. Zvyšuje se tak efektivita chovu. Nemusí jít nutně vždy o efektivitu finanční, ale například časovou. V našem případě se jedná především o časovou efektivitu. Zákon vyžaduje alespoň základní evidenci zvířat a ta se může provádět i takzvaně „papírově“. „Papírová“Pokračování

Elektrický ohradník, či technologie pro organizaci pastvy je v dnešní době poměrně důležitý pomocník. Můžeme říci technologie nebo prostě technické vybavení, které vám organizaci pastvy usnadní. V našem případě je to především možnost mobilního elektrického oplocení – zdroj ohradníku a buď víceřadý „plot“ z vodivých lanek či pásek nebo elektrická vodivá síť. K čemu sePokračování

Plemenný ouessantský beran

Dotace na berana je lidové označení pro finanční podporu chovateli plemenného berana (beranů) na takzvané „krmné dny“. To jsou dny, po které má daný chovatel evidovaného plemeníka na svém hospodářství. A za toto období se pak podává žádost. Tato podpora (dotace) je jedním ze způsobů, jak se stát snaží docílit dodržování povinnostíPokračování

Vari Raptor Hydro se sulkou a bubnovou sekačkou RBS-700

Technika využívaná na farmě se volila podle toho, jak je farma velká a také jaké máme pozemky a zda budeme sušit seno. Jak to děláme my V našich podmínkách, kdy se zaměřujeme na produkci plemenných zvířat a nechováme ovce na porážku, vlnu nebo mléko, máme mnohem menší počty ovcí. Zároveň máme velmi svažitéPokračování

Parentita, neboli určení shody rodičovstí je vyšetření DNA z krve a provádí se u beranů rodičů beranů. Vyšetření se provádí až po klasifikaci. Požádáte si o ni u svého plemenáře. On vám vystaví žádanku a zašle do státní laboratoře. Pokud laboratoř již má vzorky krve otce i matky ve své databázi, použije je pro stanovení parentity. Pokud některýPokračování

Skupiny genptypů ovcí

Cílem genotypizace je zjistit genotyp jednotlivých ovcí z pohledu odolnosti vůči nemocem přenosným na ovce. Žádoucí je genotyp ARR.Pokračování

Kontrola zdraví se provádí v ročním cyklu. Do padesáti ovcí ve stádě se kontrolují všechny ovce starší jednoho roku. Odebírá se jim vzorek krve, který je pak prostřednictvím vašeho veterináře odeslán do státní laboratoře. V laboratoři provedou testy na nemoci, které jsou předepsané v metodice kontroly zdraví pro daný rok. Kolik stojí kontrolaPokračování