Chov ovcí z pohledu zákona

Ovce je hospodářské zvíře a proto se na něj vztahují různé zákony, předpisy a nařízení. Podíváme se tedy, jak na tom je chov ovcí z pohledu zákona. Níže je obecně popíšu. Nebudu vypisovat čísla zákonů a předpisů, ty si může dohledat každý sám, pokud bude chtít.

Hobby chov ovcí

Zákon nic takového nezná a nerozlišuje. Z pohledu zákona není vůbec podstatné, zda se zabýváte „hobby chovem ovcí“ nebo zda se chovem zabýváte na profesionální úrovni. Jinými slovy to znamená, že se na vás vztahují stejná pravidla, jako na profesionální chovy.

Minimální počet ovcí

Ovce je stádové zvíře, a proto musíte vlastnit alespoň dva kusy ovcí. Není důležité, jestli jsou to dvě samice, dva samci nebo samec a samice. U poslední možnosti musíte počítat s jehňaty, tedy se zvětšováním počtu ovcí.

Musí být ovce plemenné

Ovce (samice) plemenné být nemusí, ale pokud chcete mít vlastní jehňata, musíte mít plemenného berana. Toto stanovuje takzvaný „plemenářský zákon“, který zakazuje připouštění beranem, který není licentovaný. Pokud byste připouštěli beranem, který není licentovaný, dopouštíte se takzvané „černé plemenitby“, která je postihována sankcí podle zákona.

Registrace hospodářství

Dále musíte mít registrované hospodářství a vést stájový registr. Do stájového registru zaznamenáváte všechny události (nákupy, prodeje, porážky, narození a tak dále), a tyto události pak posíláte jako hlášení do ústřední evidence. Na podání hlášení jsou lhůty, do kdy je událost nutné nahlásit do ústřední evidence – včasné hlášení.

Zdraví a pohoda zvířat – Animal Wellfare

Pod tím si můžete představit například řádnou péči o ovce. Tedy dostatek pastvy, vody, kvalitního sena. Pak také vyhovující podmínky ustájení, včasnou zdravotní péči a také musíte zajistit bezpečí zvířat. Jednoduše musíte zajistit zvířatům celkovou pohodu. Málem bych zapomněl – ovce musí být řádně označeny registrovanými ušními známkami. I na toto hledí veterinární zákon a namátkově chodí kontroly.