Pastvina

Pastvina bude hlavním zdrojem potravy pro vaše ovce a než pustíte ovce na pastvinu, je vhodné ji projít a přesvědčit se, že je pro ovce vhodná a nerostou na ní jedovaté rostliny. Oplocení pastviny je samostatné téma a budu se mu věnovat v článku o zabezpečení ovcí.

Jakou mám pastvinu

U pastviny je dobré se zamyslet na tím, jakou pastvinu vůbec mám, co o ní vím. To by vám mělo napovědět, jak ji bude možné využívat.

Na vydatnost pastviny má vliv spousta věcí. Záleží, co na ní roste, jak je orientovaná, jak na ni svítí slunce a podobně. Stejně tak mají na pastvinu vliv hydrologické poměry půdy, taktéž svažitost pozemků a složení půdy může mít velký vliv. To znamená, že pastvina která v létě vysychá a nenarůstá už další tráva nebo jen minimálně, uživí podstatně méně ovcí než pastvina s dostatečnou vláhou a stálým přírůstkem zelené hmoty i v průběhu roku.

Pastvina - oplůtek pastviny s elektrickou sítí

Organizace pastvy

Pastvinu, pokud máte větší plochy, je vhodné rozdělit „oplůtky“. Pokud byste vypustili ovce do příliš velkého prostoru, tak budou bloumat a spásat prvně to, co jim chutná nejvíce. Většinou dojde k tomu, že spousta trávy přeroste, ovce ji nespasou a ušlapou. Vy pak budete mít spoustu práce se sekáním nedopasků, protože takovou trávu na pastvině nemůžete nechat.

Vhodné je tedy pouštět ovce na pastvinu řízeně. Tím zajistíte, že danou plochu vypasou optimálně, s minimem nedopasků.

Pastvina - oplůtek pastviny s elektrickou sítí

Jak často střídat oplůtky

To záleží na velikosti oplůtků, počtu ovcí a vydatnosti pastviny. Zde bych radil to prostě vyzkoušet. Mělo by to být alespoň tři týdny. Respektive by to mělo být alespoň tři týdny, než se ovce vrátí do toho samého oplůtku. Čím delší interval, tím lépe.

Nedopasky

Tak se označují místa nebo plochy, které ovce z nějakého důvodu nespásly. Zdupaná tráva začne obyčejně zahnívat a další rok v těch místech nic moc neporoste a ovce do takových míst nerady chodí. Taková místa je potřeba posekat.

Ovce pak často sežerou i posekané nedopasky, jako kopřivy a podobně. Zelené je nemají moc rády, ale posekané a zavadlé spasou.

Nedopasky se sečou také proto, aby se ve vlhku nedopasků nedrželi paraziti, kteří k přežití potřebují vlhko.

Parazité

Je spousta parazitů, kteří se mohou na pastvinách vyskytovat a jejichž hostitelem jsou ovce. I z toho důvodu je velmi dobré pastviny střídat. Jak jsem uvedl výše, alespoň tři týdny, aby se přerušil vývojový cyklus parazitů.