Standard plemene ouessantská ovce

Standard plemene ouessantská ovce je zjednodušený výňatek z Šlechtitelského programu plemene ouessantská ovce. Standard zahrnuje hlavní část hodnocených exteriérových znaků.

Popis plemene

Zakrslé polohrubovlnné krátkoocasé plemeno s preferencí jedináčků. Tvrdé, odolné a nenáročné plemeno, pojmenované podle stejnojmenného francouzského ostrova blízko Bretaně. Tělesná stavba harmonická, anestrus výrazný, mateřské vlastnosti dobré. Bahnění a odchov jehňat je bezproblémový. Vlna jednotné barvy, sortimentu AB-B (27–31 μm). Barevné rázy černý (70 % populace), bílý a hnědý. Zbarvení po celém těle stejného odstínu. U bílé barvy je lehce rezavý podklad. Mírně klabonosá hlava je porostlá vlnou po spojnici očí, uši malé. Berani mají velké spirálovité rohy rostoucí do stran, někdy mívají na krku hřívu. Ovce jsou bezrohé. Berani ve 3 letech mají přípustnou kohoutkovou výšku max. 49 cm, bahnice 46 cm. Živá hmotnost beranů 15-22 kg, bahnic 12- 16 kg.

Plemeno Ouessant se řadí mezi plemena s kombinovanou užitkovostí – vlna, maso. Více informací o historii plemene se můžete dočíst v článku Historie ovcí a plemene Ouessant.

Název plemene byl už při prvním importu do ČR zkomolen a v dokladech dovezených zvířat se tak objevil název Quessant, namísto správného označení Ouessant. Další zajímavostí je, kolik dalších variant označení se za pouhých 15 let objevilo. Protože název plemene pochází z francouzštiny a výslovnost je hodně jiná, než psaná forma, dochází k dalšímu „zlidovění“ názvu. Můžete se setkat například s označením Qvessant, Qvesant, Kvessant, Kvesant, Kvesantky, Kvesanky nebo dokonce Klesanky, miniovce, miniovečky, trpasličí ovce, či živé sekačky. Další označení už si ani nepamatuji.

Co se posuzuje?

Kromě ostatních obecných hodnot, platných s menšími odchylkami i pro ostatní plemena, se hodnotí specifické vlastnosti pro dané plemeno a to je především exteriér (vzhled).

1. Tělesný rámec – je podmíněn raností, věkem, úrovní odchovu, zdravotním stavem a u mladších kategorií, případně též četností vrhu. Při posuzování je třeba přihlížet i k délce vlny.

Hodnocení výšky v kohoutku: u beranů a bahnic je stanovena výška v kohoutku pro první tři roky života zvířat, dokud zvířata rostou. V dokončeném daném roce života nesmí zvíře překročit maximální povolenou výšku:

1. rokberando 46 cmovcedo 44cm
2. rokdo 48 cmdo 45cm
3. rokdo 49 cmdo 46cm
Výšková tabulka v závislosti na pohlavía věku

2. Osvalení – kromě genetických faktorů je závislé zvláště na chovatelských podmínkách, odchovu a výživě. Při posuzování se přihlíží ke „stupnici kondice“.

Hodnocení se provádí tlakem plnou dlaní a přihlíží se ke hmatnosti trnových výběžků. Při hodnocení osvalení se posuzuje i osvalení vnější a vnitřní kýty.

3. Rohatost – výskyt rohů je nepřípustný (vyřazovací vada) u bahnic a jehnic, bezrohost u beranů
4. Hřbet – požaduje se hřbet pevný, rovný a přiměřeně široký, dobře osvalený
5. Hrudník – žádá se prostorný, hluboký hrudník
6. Záď – záď má být mírně skloněná a široká
7. Sklon zádi – nežádoucí je sražená a úzká záď
8. Hrudní končetiny – postoj – korektní postoj
9. Hrudní končetiny – spěnky – pevné spěnky, přiměřeně dlouhé
10. Pánevní končetiny postoj – korektní postoj pánevních končetin
11. Úhel hlezenního kloubu – správný postoj
12. Pánevní končetiny – spěnky – spěnky pevné
13. Hodnocení vlny – posuzuje se sortiment, délka vlny, množství vlny (hustota) a charakter vlny

Vynikající vlna – 15 bodů – má odpovídající sortiment, vynikající množství a délku, je bez defektů.
Nadprůměrná vlna – 11-14 bodů – má odpovídající sortiment, delší vlnu, nadprůměrné množství, ne zcela vyrovnaný charakter
Odpovídající vlna – 7-10 bodů – má odchylku o jeden sortiment od plemenného standardu a průměrnou délkou a množství, nevyrovnaný charakter.
Podprůměrná vlna – 3-6 bodů – má odchylku o dva sortimenty od plemenného standardu, podprůměrné množství a délku a výskyt dalších vad.
Atypická vlna – 1-2 body – s nepřípustným výskytem vad (vyřazovací vada).

Official evaluation of the Ouessant ram. / Ukázka hodnocení ouessantského berana.
Ukázka hodnocení ouessantského berana linie Prinz, který měl v době hodnocení 13 měsíců.
Hodnocení probíhá déle, tohle je pouze jedna jeho část.