Registrace hospodářství – registrace provozovny

Oficiálně se tento krok nazývá „registrace chovatele“ nebo „registrace provozovny“, ale obecně se tomu říká „registrace hospodářství“, protože po zaregistrování vám přidělí „číslo hospodářství“. Registrace je nezbytný krok z pohledu zákona – splnit registrační povinnost. Hlavním účelem je, aby především veterinární správa věděla, pokud by se děla nějaká nákazová situace, kolik se v dané lokalitě nachází chovů ovcí a mohla s chovateli cíleně koordinovat další postup. Za nedodržení registrační povinnosti mohou úřady udělit pokutu do výše jednoho milionu korun.

Registrace hospodářství - registrace provozovny

Nemusíte se ničeho obávat, v podstatě se jedná o vyplnění dvou formulářů.

Kdy registrovat hospodářství?

Registraci hospodářství je nejlepší provést tak alespoň měsíc před plánovaným nákupem ovcí. Většinou je to do dvou týdnů vyřízené, ale lepší je mít rezervu. Občas se to může protáhnout. Proč se registrovat předem? Především tím ušetříte starosti chovateli, který vám ovce prodává. Může je totiž pomocí stájového registru rovnou převést na vaše hospodářství. V opačném případě se vystavuje postihu ze strany veterinární správy, kdyby přišla na kontrolu – nesouhlasil by počet zvířat mezi evidencí a skutečností.

Dále tím ušetříte čas i sobě, protože bez existujícího hospodářství a přístupu do stájového registru si musíte oběhat nahlášení ovcí „papírově“.

Kdo si může registrovat hospodářství?

Hospodářství si může registrovat jak běžný občan, tak podnikatel.

Kde si mám hospodářství registrovat?

Registrace se provádí u ČMSCH (Českomoravská společnost chovatelů). Na stránce registrace provozovny naleznete potřebné formuláře k vyplnění. Dále zde naleznete pokyny, jak postupovat dále. Je také vhodné připojit obrázek mapy s vyznačením „ovčína“. Prostě kde skutečně na pozemku bude a ideální je i připsat GPS souřadnice.

Jak budu evidovat pohyby na hospodářství?

Jakmile máte vyrozumění o registraci a číslo provozovny, tak máme dvě možnosti. A to buď vést papírovou evidenci nebo elektronickou.

Papírová evidence

Za sebe ji silně nedoporučuji, protože budete stále vyplňovat formuláře o pohybech zvířat a zasílat je „ručně“ do centrální evidence. Stejně tak objednávaní ušních známek budete muset řešit papírově. Viz manuál pro začínající chovatele na webu SCHOK (Svaz chovatelů ovcí a koz).

Elektronická evidence – Stájový registr

Pokud vám internet není cizí, vřele doporučuji! Požádejte o přístup do Portálu farmáře – eAGRI, který spadá pod ministerstvo zemědělství – samotný vyplnitelný formulář PDF je zde. Vyplněný formulář si můžete vytisknout, podepsat a buď zaslat poštou nebo donést osobně na regionální pracoviště SZIF. Majitelé datových schránek ho mohou zaslat elektronicky.

Poté už jen stačí počkat na vyřízení a vyrozumění o přidělení přihlašovacích údajů a máte přístup do stájového registru. Návody na ovládání registru se nachází přímo v aplikaci samotné.