Jak začít s chovem nejen ouessantských ovcí

Jak začít s chovem nejen ouessantských ovcí

Dostali jste nápad začít chovat ovce. Důvody mohou být člověk od člověka rozdílné. Ovce jsou v podstatě poměrně „vděčná“ zvířata a jejich chov by měl zvládnout i začátečník, pokud se bude řídit několika jednoduchými pravidly a zjistí si alespoň základní informace. Jak začít s chovem nejen ouessantských ovcí? Tyto informace se vám pokusíme poskytnout zde v článku, jako skutečně základní sadu informací, která by vám měla pomoci v rozhodování před začátkem chovu. Nebo pak dále na webu formou článků zaměřených na konkrétní témata.

Níže v textu budu zcela upřímný, mým cílem je vám přiblížit to, co s chovem ovcí skutečně souvisí.

Cílem každého chovu, by obecně měla být zdravá a spokojená zvířata, ať už je důvod chovu jakýkoliv. Proto byste měli být sami k sobě nanejvýše upřímní, protože prvotní nadšení by mohlo rychle vystřídat zklamání, a to by nebylo dobré ani pro vás, ani pro samotné ovce.

Co je ovce za zvíře?

Možná se to zdá jako úsměvná otázka, protože každý přeci ví, co je ovce. Buď o ní někdy slyšel nebo ji i viděl a ví, že dává vlnu nebo také mléko nebo je takzvaně „na maso“.

Ovce patří mezi malé přežvýkavce, je to býložravec. Dokáže získat živiny i ze suché tvrdé trávy a k tomu jí pomáhá několika fázové trávení a bakterie v jejich žaludcích. Ovce mohou mít rohy, ale také nemusí. Není to pravidlo. Každopádně ovce mají paznehty, ne kopýtka. Zajímavost je, že například v cizích jazycích je jen jedno stejné označení pro kopyta a paznehty.

Ovce bečí

Pamatujte i na fakt, že ovce může bečet a vašim sousedům se to nemusí úplně líbit. Větší plemena mívají hlubší „hlas“, menší plemena spíše vyšší. Ouessantská ovce má vyšší hlas. Hlubší hlas lidské ucho vnímá jako méně nepříjemný. Intenzita bečení může souviset i s tím, zda si ovce „rozmazlíte“ a když si vaši přítomnost spojí se žrádlem, budou pravděpodobně bečet, jen vás uvidí.

Vztahují se na chov ovcí nějaká pravidla?

Ano, vztahují. Na ovce se vztahují pravidla pro chov hospodářských zvířat, a tento souhrn je upraven plemenářským zákonem a dalšími veterinárními předpisy. Jedním z hlavních pravidel je mít registrované hospodářství, vést stájový registr a mít označená zvířata.

Historie chovu ovcí ve zkratce

Než se posuneme dále, by bylo vhodné si povědět alespoň v krátkosti i něco o historii chovu ovcí. Ovce je jedno nejstarších domestikovaných zvířat (společně se psem). Nálezy domestikovaných ovcí sahají až do střední doby kamenné (mezolit), přibližně 9000 let před naším letopočtem. Na území Evropy a severských zemí se vyskytovaly takzvané krátkoocasé ovce. Byly menšího vzrůstu a jak název napovídá, měly krátké ocasy a takzvané dvojité rouno. Podrobnější informace naleznete v článku „Historie ovcí a plemene Ouessant“.

Za jakým účelem chci chovat ovce?

Toto je jedna z několika poměrně zásadních otázek, která bude hodně ovlivňovat vše ostatní, co se péče o ovce týká. V zásadě máte možnost zvolit ze dvou variant. A to je buď chov na nějaký konkrétní „užitek“ nebo jako chov „mazlíčků“. V dnešní době je to typicky chov za účelem spásaní trávy – takzvané „živé sekačky“. Sám toto označení nemám rád, protože to svádí k připodobňování ovce ke psům nebo kočkám nebo ke zvířeti, se kterým si mohu dělat co chci.

Pokud tedy chcete chovat ovce na maso, vybírejte z masných plemen, pokud na mléko….a tak dále.

Ouessantská ovce je univerzální zvíře, kterou lze využít na maso a vlnu. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu jejich malý vzrůst. Nelze je srovnat s velkými kominovanými plemeny.

Typy plemen ovcí

Jak už bylo zmíněno, ovce se chovala vždy za nějakým účelem a z toho důvodu v minulosti probíhalo dlouhodobé a cílené šlechtění – selekce. Do dalšího chovu se používala zvířata, která daný účel splnila nejlépe.

Máme tedy „masná“ plemena, „mléčná“ plemena a plemena na produkci vlny. Ne zřídka při šlechtění plemen převládlo šlechtění na hospodářský užitek nad ostatními stránkami ovce. Docházelo tedy k takzvanému přešlechtění a to mohlo mít vliv na budoucí vývoj plemene – zdravotní stav, různé deformity a genetická zátěž následných generací. Pak byly takové chovy pracně „ozdravovány“ zvířaty buď stejných nebo jiných plemen ovcí – takzvaně „novou krví“.

Dále tu pak máme plemena s „kombinovanou“ užitkovostí. Zjednodušeně to znamená, že ovce může dávat jak maso, tak vlnu nebo mléko. Tyto užitky jsou ale navzájem menší v různém poměru, než u výše uvedených typů, zato jich je více najednou.

Ouessantská ovce je univerzální zvíře, kterou lze využít na maso a vlnu. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu jejich malý vzrůst. Nelze je srovnat s velkými kominovanými plemeny.

Jaké plemeno ovce si vybrat do začátku chovu?

Na to není jednoduchá odpověď. Obecně se ale dá odpovědět tak, že pokud ovce nebudete porážet, tedy pokud je nebudete mít na sezónní výpas a následnou porážku, ale budete je chovat dlouhodobě, tak byste měli vybírat především zvířata s dobrým zdravotním stavem – plemeno není z tohoto pohledu podstatné. Ale jak poznat ovci s dobrým zdravotním stavem? Dozvíte se v článku o chovu ovcí s POP.

Další obecné pravidlo je, že čím větší plemeno ovce, tím bytelnější a větší zázemí (ovčín, ohrady) pro ovce musíte mít. Pochopitelně i samotná manipulace se zvířaty je o to namáhavější, pokud bude potřeba ovce přimět udělat něco, co zrovna nechtějí. Například při veterinárních úkonech nebo stříhání vlny. S velikostí ovce samozřejmě stoupá požadavek na potravu, a to ve formě zelené pastvy nebo kvalitního sena v zimním období.

Počty ovcí

Plemeno a počet ovcí bychom také měli vybírat v závislosti na charakteru pozemků, které pro ovce máme. To znamená, že pastvina která v létě vysychá a nenarůstá už další tráva nebo jen minimálně, uživí podstatně méně ovcí než pastvina s dostatečnou vláhou a stálým přírustkem zelené hmoty i v průběhu roku.

Stejně tak mají vliv hydrologické poměry půdy, taktéž svažitost pozemků a složení půdy může mít velký vliv. Například velká plemena se nehodí na mokřejší pastviny, protože je travní porost neunese, budou se propadat a poměrně rychle se taková lokalita promění v bahniště. Nebo například na hodně svažité pozemky s jílovitou půdou se velká plemena ovcí také nehodí. Travní drn koření poměrně mělce a pod velkými zvířaty má po deštích snahu se trhat, ovce by tak také takovou lokalitu brzo znehodnotily a mohly by způsobit půdní erozi. Samozřejmě zde hraje velkou roli i intenzita využití pastvin s horšími podmínkami. Čím intenzivnější využívání pastvin s horšími podmínkami bude, tím rychleji dojde k jejich znehodnocení pro další pastvu.

Ouessantská ovce se díky své váze a odolnosti perfektně hodí právě na její využití v nestandardních terénech.

Péče o ovce

Další základní otázkou by měla být péče o ovce a jejich krmení. Pamatujte na to, že pokud budete mít ovce dále od vašeho bydliště, bude péče o ně náročnější.

Zdravotní péče

Základní zdravotní péčí myslím obecnou informaci o základní péči. Většinu plemen ovcí je třeba stříhat nejméně jednou nebo vícekrát ročně. Jsou ale výjimky, které mají stále schopnost přirozeně línat nebo mají v podstatě srst. Je třeba kontrolovat a stříhat paznehty, pokud ovce nechodí po tvrdém podkladu, kde by si paznehty obrousily přirozeně. Dále je třeba vizuálně kontrolovat jejich kondici. Do začátku asi postačí, když budete sledovat, zda ovce nevypadá, či se nechová „nějak jinak“ než obvykle. To by mohl být varovný signál a takovou ovci/ovce blíže sledovat nebo prohlédnout.

Paraziti

Zdravá a dobře živená ovce by se měla dokázat vypořádat s většinou běžných obtíží sama. Přesto mohou být případy, kdy to bez vaší pomoci nezvládne a vy musíte vědět co dělat.

Buďte na to připraveni. Mějte předem po ruce veterináře, který má zkušenosti s ovcemi a dojede k vám i ve svátek, víkend nebo ve dvě ráno. Mějte doma alespoň základní vybavení jako náplasti, desinfekce, doplňky stravy na nastartování funkce bachoru (trávení) a podobně.

Vnější paraziti

Vnějších parazitů se dá zbavit poměrně snadno a na trhu je nepřeberné množství přípravků. Může se to zdát zbytečné, ale třeba od klošů je vhodné ovcím ulevit.

Vnitřní paraziti (odčervení)

Boj s vnitřními parazity už nemusí být tak snadný – lidově „odčervení“. Zde už se bude jednat většinou o veterinární preparáty s různými léčivými složkami, které mají za úkol zabít parazity v těle ovce. Nutno dodat, že preparáty hubí nejen parazity, ale oslabují imunitu ovce.

Různé preparáty jsou určeny na jiné parazity a nebudou fungovat na jiné, než na které byly vyvinuty. Proto je bez znalosti obtíží ovce nesmyslné „odčervovat“. V lepším případě se to jen mine účinkem, v horším případě jen budete zvyšovat rezistenci (odolnost) parazitů. O zbytečné devastaci a následném zotavování střevní mikroflóry v těle ovce ani nemluvím.

Z vlastní zkušenosti radím, abyste spíše dělali pravidelně rozbory trusu – koprologii a teprve na základě výsledků a zhodnocení stavu ovcí se rozhodli, jestli je skutečně potřeba vůbec odčervovat. V řadě případů to ovce zvládne a určitá hladina parazitů ovcí nevadí, poradí si s tím, pokud je v dobrém stavu.

Péče v teplých měsících – pastva

V teplých měsících, kdy je zelená pastva, je starost o ovce o něco jednodušší. Obyčejně stačí dodávat čerstvou vodu a kvalitní minerální liz. Ovce by měly mít možnost se ukrýt do stínu nebo v případě nepříznivého počasí pod přístřešek se závětřím nebo také do lesního porostu, pokud je k dispozici. Podrobnější informace naleznete v článku „Pastvina“.

Péče ve studených měsících – krmení senem

V zimním období je situace složitější, protože kromě vody, která zamrzá, musíte ovcím dodávat i seno v dostatečném množství a kvalitě. Pro zvíře je zvládnutí chladu energeticky náročné. Pro spoustu plemen je podzim a zima navíc obdobím březosti, či vysoké březosti a o to kritičtější výživa ovcí v zimě je. Podrobnější informace naleznete v článku „Seno“.

Bezpečí ovcí – útoky velkých šelem

V posledních letech je stále významnější téma ochrany ovcí před útoky velkých šelem. Především před útoky Vlka Obecného, který je chráněným druhem. To pochopitelně znamená zvýšené úsilí a finance na zabezpečení zvířat a to ve formě pevných ohrad, elektrických ohradníků nebo pasteveckých psů, či změny organizace pastvy.

Doporučení do začátku chovu ovcí

Předpokládejme, že nebudete ovce chovat na maso, nebudete je porážet, jak jsem uvedl výše. V tom případě je budete mít delší dobu. Potom je pro vás zásadní otázka zdraví kupovaných ovcí – aby prostě vydržely více let bez větší veterinární péče a v ideálním případě pošly stářím. Kvalitnější ovce samozřejmě stojí více peněz. Důkladně to zvažte.

Z vlastních zkušeností, někdy krušných, doporučuji plemeno menšího tělesného rámce, se kterým se bude dobře manipulovat, bude mít menší prostorové nároky a je vhodnější i do měkčích půd. Začněte s menším počtem kusů, abyste viděli, kolik zvířat je váš pozemek schopen uživit, o kolik ovcí jste schopni se postarat a abyste se dostali do chovatelské rutiny, získali zkušenosti. Velký důraz klaďte na kvalitní zvířata. Radši méně ovcí, ale se zootechnickým osvědčením (ZO), než více levnějších, které se vám v budoucnu můžou značně prodražit.

Pokud byste chtěli mít vlastní odchovy, tak pro vás připadá v úvahu jedině nákup plemenných zvířat se zootechnickým osvědčením. Tady skutečně platí příslovečné „nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat levné věci“.

Přeji vám dobré rozhodnutí ke kterému, snad alespoň trochu, tento článek přispěl.

Adam