Pastevecký pes

Pastevecký pes je ochránce stáda! Jeho hlavním a jediným úkolem je budit respekt svojí velikostí nebo štěkáním a sloužit jako prevence před útoky predátorů na hospodářská zvířata. Pastevecký pes má zajistit, aby k útoku a přímému konfliktu s predátory ideálně ani nedošlo. V případě přímého střetu pak s predátory bojuje. Působí i jako prevence proti nechtěným lidským návštěvám vašich zvířat.

Tak tomu bývalo převážně v minulých dobách. Na územích, kde byli velcí predátoři vyhubeni, se ale pastevečtí psi přestávali chovat nebo se z nich stávali takzvaní rodinní psi. Svůj původní pud, hlídat svoje území a rodinu, si přesto zachovali. Snižování počtů pasteveckých psů velmi pravděpodobně souvisí s tím, že je to poměrně velký pes a starost o něj je náročnější než o jiné menší plemeno. I jeho výcvik je z důvodů typických povah omezený. Takového psa si jen tak někdo, k domu nebo do domu či bytu, nepořídí.

S tím, jak se vlci začali opět objevovat nejen na území Evropy, jejich význam opět vzrostl, protože je fakt, že jako prvek ochrany hospodářských zvířat je velice užitečný. Je se stádem 365 dní v roce.

Historie psa a člověka

Člověk a pes spolu kráčí již velmi dlouho, přibližně od paleolitu, což spadá do období 33 000 let před naším letopočtem. Základní typické znaky si nesou jednotlivá plemena pasteveckých psů pochopitelně z minulosti. Například barva srsti, tělesná stavba nebo typická povaha jednotlivých plemen, která byla daná oblastí, kde žili. Plemena, jak je známe dnes, se lidskou činností (šlechtěním) objevila až relativně „nedávno“. Tedy vzhledem k dlouhé společné historii v desítkách tisíců let.

Uvažujete o koupi pasteveckého psa nebo více psů?

Pokud zvažujete koupi pasteveckého psa nebo několika psů, rozhodně to neberte na lehkou váhu. Pokusím se vám přiblížit, co souvisí s rozhodnutím, pořídit si pasteveckého psa. Abyste dokázali v základu posoudit, zda je to pro vás reálné nejen finančně, ale i „organizačně“.

Berte v úvahu také další osud psa, pokud se vám ho nepodaří správně vychovat. Takový pes je velmi obtížně umístitelný někde jinde a může pak fungovat jen v pouze v dobře zabezpečeném výběhu.

Obecné rady pro výběr pasteveckého psa

Výběr plemene byste měli přizpůsobit především tomu, v jakých podmínkách máte pastviny. Zda někde na samotě nebo v blízkosti obydlí nebo turistických tras. Některá plemena štěkají více, jiná jsou zase ostřejší. Proto si nejprve o charakteristikách jednotlivých plemen zjistěte co nejvíce informací.

Dále je zde k dispozici také članek „Jak vybrat pasteveckého psa„, který se zaměřuje na několik důležitých aspektů vyběru.

Konkrétního chovatele pasteveckých psů vybírejte především podle toho, zda u daného chovatele psi pracují. Potřebujete totiž prověřeného jedince z odolného chovu. Tím myslím to, aby ideálně oba rodiče pracovali na pastvině. To je do značné míry dobrý předpoklad pro to, aby pes v náročných podmínkách skutečně obstál psychicky, tak fyzicky.

Tím ale v žádném případě netvrdím, že psi z „výstavních“ linií nejsou také dobří, ale u nich až pracovní zátěž odhalí případné zdravotní nedostatky. Proto osobně doporučuji psy z pracovních chovů.

Základní popis pasteveckého psa

Plemena pasteveckých psů jsou poměrně hodně specifická ve své povaze, a ne každý jejich výchovu zvládne. Důležitost rozhodnutí je i o to větší, o co větší plemena pasteveckých psů jsou. Bavíme se o váhovém rozmezí 40-100 kg. S tím souvisí i následná péče, tedy krmení a případná veterinární péče.

Musíte být schopni takového psa zvládnout fyzicky, a to i v případě, že se mu stane něco, kvůli čemu nebude sám pohyblivý a bude nutné ho třeba dopravit k veterináři. S tím souvisí i nějaký rozměrově vhodný dopravní prostředek.

Je rozdíl mezi pasteveckým, ovčáckým nebo honáckým psem?

Ano, je v tom rozdíl a veliký. Jak už bylo napsáno, pastevecký pes slouží k ochraně stáda. Lidé ho někdy neúmyslně zaměňují za ovčáckého (pastýřského), či honáckého psa nebo si myslí, že je to totéž.

Na manipulaci se stádem a pomoc chovateli (pastýři) slouží právě ovčácký nebo honácký pes. V našich končinách je nyní asi nejznámější plemeno Border kolie.

Pasteveckého psa není ani vhodné se pokoušet učit manipulaci se zvířaty, protože to nemusí dopadnout dobře. Pes pak může vaše zvířata začít honit a nemusí být vhodný k žádnému použití.

Plemena pasteveckých psů

Myslím, že asi není třeba představovat jednotlivá plemena, ani to není mým cílem. Plemen je celá řada, a to podle oblastí, kde byli psi k ochraně stád využíváni. Mají tedy různé barvy, velikosti a typické povahové vlastnosti pro dané plemeno. Jedno mají ale společné. Jsou přirozeně předurčeni k ochraně stád. Mají to prostě v sobě.

Stavba těla pasteveckého psa

Pastevecký pes musí budit respekt už od pohledu. Jedná o střední až větší psy s váhou 40-100 kilogramů. Mají obyčejně robustnější stavbu těla a jsou tělesně přizpůsobeni na trvalý pobyt se stádem na pastvině – i v zimě. To znamená, že mají dostatečnou fyzickou odolnost pro nepříznivé počasí a chlad. Srst pasteveckých psů je mastná, dobře tedy odpuzuje vodu a má proto i dobré samočistící schopnosti.

Zajímavostí je, že srst některých plemen pasteveckých psů se využívá, stejně jako ovčí vlna, na výrobu oděvů.

Povaha pasteveckého psa

Povaha pasteveckých psů je většinou vyrovnaná, to je i žádoucí. Pastevecký pes svým chováním nesmí působit chaos ve stádu a nesmí bezdůvodně rušit pasoucí se zvířata. Nežádoucí je nadměrný zájem o zvířata ve stádu nebo dokonce nahánění zvířat. Takový pes není na hlídání použitelný.

Chování pasteveckého psa

Povahově se jedná o nezávislé a samostatně jednající psy, kteří sledují okolí stáda a sami vyhodnocují, kdy mají zakročit a vykázat narušitele z blízkosti stáda. Pes by se měl stále držet svého stáda a nevzdalovat se od něj.

Chování pasteveckého psa by mělo být vlastně i neagresivní. To znamená, že pes sice štěká a vrčí a dělá výhružné postoje, ale až v reakci na to, co vnímá jako „nebezpečí“ pro stádo. Neměl by nikdy útočit sám od sebe.

Počítejte s tím, že obvyklým projevem pasteveckého psa je štěkání. A to podle toho, kolik vzruchů v okolí má. Zkušený chovatel umí rozpoznat více druhů štěkotu. Buď je to takové to „bafání“, kterým pes před soumrakem oznamuje okolí, že tam je a aby se radši nikdo nepřibližoval. Nebo intenzivnější štěkání, když něco ve své blízkosti slyší. A pak je hodně intenzivní a hlasitý štěkot, když situaci vyhodnotí jako přímé nebezpečí. To jsou třeba lidé nebo zvířata v blízkosti pastviny.

Denní aktivita pasteveckého psa

Denní aktivita pasteveckého psa je přizpůsobena predátorům, kteří obyčejně loví od soumraku do svítání. V tu dobu jsou aktivní právě i pastevečtí psi. Kolem soumraku obchází pastvinu a vyštěkávají. Oznamují všemu, že tam jsou. To pak poměrně rychle utichne a do rána bedlivě hlídají. Ve dne pak většinou odpočívají a pospávají někde ve stínu. To ale neznamená, že nehlídají.

Péče o pasteveckého psa

Je to stejné, jako u jakéhokoliv jiného psa. Vše je ale dražší, pokud se pes zraní, léčba je nákladnější. Je to velký pes a léčiv je potřeba na vyšší váhu zvířete více. A jak už jsem psal, pokud budete psa potřebovat odvézt, už budete potřebovat prostorově odpovídající dopravní prostředek. Počítám, že psa z pastviny asi nepustíte na čisté sedačky v autě. Asi by to ani nebylo vhodné z pohledu bezpečnosti.

Pastevecký pes na pastvině

Pes na pastvině by měl mít přístup k čisté vodě a možnost skrýt se ve stínu. Pokud pes nebude mít možnost skrýt se před sluncem v horkém počasí, počítejte s tím, že si bude v zemi hrabat díry, aby se zchladil. Díry jsou velké tak, že se do ní celý vejde a kouká mu tak maximálně hlava. Díru má vyhloubenou v řádu minut. Tomu se dá předejít tím, že se psovi udělá nějaká stříška. Ta nemusí mít ani boky, jen musí udělat stín.

Výživa pasteveckého psa

Pastevecký pes je primárně masožravec, je to potomek vlků, a tak by se k tomu mělo přistupovat. Důležitou roli zde hraje i fakt, že pes je celý den v zátěži a v pohybu a v chladném počasí ještě více a má větší výdej energie. Proto by měl mít skutečně kvalitní stravu. Za sebe doporučuji krmit syrovým masem, jako nejpřirozenějším druhem potravy. Neznamená to, že nemůžete dát občas granule. Za sebe bych se ale krmením jen granulemi vyhnul.

Kolik stojí pastevecký pes?

Cena pasteveckého psa se samozřejmě liší podle plemena, podle čistokrevnosti a kvality chovu. Obecně se asi dá říci, že se začíná na částce od 25 000 Kč za štěně s průkazem původu. Horní hranice se může klidně pohybovat i na dvojnásobku. To je dáno například pokrevními liniemi předků a jejich kvalit.

Má smysl kupovat pasteveckého psa s průkazem původu, takzvaně s „papíry“?

To je otázka. Ke psům s průkazem původu dostanete rodokmenem a můžete si ověřit původ i příbuznost – zda nedocházelo k příbuzenské plemenitbě. U psů s rodokmenem se také provádí různé zdravotní testy. To samo osobě může být alespoň částečná záruka zdravého a povahově vyrovnaného zvířete. Zajímejte se, jaké podmínky má chovatel. Chtějte vidět rodiče štěněte. Velkou roli v budoucím chování psa bude hrát výchova, kterou mu dáte.

U psů bez průkazu původu spoléháte na slovo chovatele a na jeho pověst. Původy nelze nijak ověřit. Ani nevíte, zda nedošlo k nakrytí s jiným plemenem psa, či příbuzenské plemenitbě. Bez zdravotních testů rodičů také neznáte pravděpodobný budoucí stav kloubů, což je u pracovního psa poměrně zásadní informace.

Pastevecký pes s průkazem původu

Zdravý pracovní pes může fungovat zhruba osm let. Záleží také na konkrétních podmínkách. Z toho jsou dva roky na jeho přípravu, než pes dospěje a je připraven samostatně hlídat. Tím pádem vám zbývá šest let aktivní samostatné služby. Dále pak také musíte myslet na včasnou výchovu nových nástupců.

Pastevecký pes bez průkazu původu

Pokud byste koupili psa, kde neznáte stav kloubů, může být jeho „životnost“ i poloviční. To znamená, že ze čtyř let odečtete dva roky přípravy a zbydou vám pouze dva roky aktivní služby. Pak si sami musíte říci, zda se vyplatí koupit levnějšího psa bez „papírů“ nebo psa s průkazem původu. Jednoduchým počtem dojdete k tomu, že na stejné období budete potřebovat dva „levné“ psy, 2x výcvik a tak dále.

Je totiž veliký rozdíl, pokud byste měli psa s problémovými klouby doma nebo na dvorku anebo na pastvině, kde naběhá denně mnoho kilometrů.

Zabezpečení pasteveckého psa

Zabezpečení pasteveckého psa také není zanedbatelná položka. V podmínkách ČR, kdy je pomalu vesnice na vesnici, se asi nemůžeme bavit o pasení „na volno“, jak tomu je v jiných zemích, například v alpských oblastech, nebo horských a rozlehlých oblastech Rumunska, Turecka a podobně. Ne že by to v ČR vyloženě nikde nešlo, ale lokalit, kde to lze, je velmi málo. V podstatě musíte zajistit, aby se vám nikdo nedostal do ohrady a aby se pes nedostal z ohrady. Také je zde velmi hustý turistický ruch a někteří turisté si myslí, že mohou chodit úplně všude.

To lze do značné míry zajistit správnou výchovou. Ale jistota je jistota a tou bude buď kvalitní pevné oplocení nebo kvalitní elektrický ohradník. Zde se bavíme přibližně o 10 000 – 13 000 Kč za zdroj ohradníku na 220 V nebo přibližně o 40 000 Kč za zdroj se solárním panelem a baterií. K tomu je potřeba připočítat buď elektrické sítě anebo lanka + sloupky.

Paradox je, že pokud máte psa na pastvině, musíte mít také dostatečně viditelně rozmístěné varovné cedulky, že psa v ohradě máte. Jsou bohužel případy, kdy si lidé zkracují cestu přes pastviny a prostě se vám do pastviny dostanou a malér může být na světě. Důkazní břemeno, že jste lidi dostatečně zřetelně a jasně upozornil, je totiž na vás.

Vyplatí se pastevecký pes?

Jestli se vyplatí nebo nevyplatí pastevecký pes záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváte. Jaký typ chovatele hospodářských zvířat jste, jak máte velká stáda a jak vám funguje ekonomika.

Pastevecký pes z pohledu peněz

Když to zjednoduším a budeme se na to dívat z pohledu peněz, tak pokud náklady na pořízení psů a náklady na následnou péči nebo krmení psů převýší náklady, které vám vznikly s útoky predátorů, jako zabitá zvířata a jejich následná asanace, tak se to nevyplatí.

Pokud u vás k útokům vlků zatím nedošlo, těžko budete dopředu odhadovat, jaké škodě by mohli pastevečtí psi zabránit. Sami si musíte zhodnotit, pokud by vám ve stádu vlk zabil třeba pět, deset, či dvacet ovcí, co by to pro vás znamenalo.

Pastevecký pes z pohledu ochrany hospodářských zvířat

Můj názor je, že tento pohled je z principu správný. Myslím si to proto, že pes má zvířata ochránit před újmou a nemělo by se koukat primárně na to, zda se to vyplatí, ale zda chci svá zvířata skutečně ochránit. To je také i zákonná povinnost chovatele hospodářských zvířat, že má svá zvířata chránit před zbytečnou újmou a utrpením.

Naprosto ale také chápu, že pro mnoho lidí to není z různých důvodů reálné řešení a spoléhají na to, že k nim vlci nepřijdou nebo že je zastaví pevný plot a elektrický ohradník.

Pastevecký pes v komerčních chovech

Tady asi můžeme mluvit o tom, že se pastevecký pes vyplatí. Proč? Protože se bavíme o chovatelích, kdy jsou hospodářská zvířata jejich hlavní zdroj obživy. Prostě psi si na sebe „vydělají“ tím, že zamezí ztrátám na chovaných zvířatech, která tak můžete prodat. Ale i zde jsou otazníky. Nákupem psa nebo psů to nekončí. Je tu také každodenní starost o psy.

Pastevecký pes v malochovech nebo „hobby“ chovech

Zde se nedá moc mluvit o tom, že by se pes vyplatil. Tedy pokud nechováte nějaké raritní plemeno nebo nedržíte genetický fond nějakého plemene. Tam je pak ztráta každého kusu nevyčíslitelná. Za současné situace, kdy se vlčí populace stále rozrůstá, to považuji za nutnost. Prostě pokud nechcete mít zabitá zvířata, nezbývá vám mnoho funkčních možností.

Závěr

Ani pořízení pasteveckého psa není 100% záruka ochrany, ale je to mnohonásobně více než bez psa. Nemusíte tak teoreticky utrpět žádné škody nebo zcela minimální. Vlci půjdou radši tam, kde zjistí nižší úroveň zabezpečení.

Pokud vás zajímá náš výběr pasteveckých psů, můžete si přečíst tento článek „Jak jsme vybírali pasteveckého psa„.

Přeji „šťastnou ruku“ v rozhodování.