Genotypizace

Genotypizace se provádí až po klasifikaci ovcí / baranů. Požádáte si o ni u svého plemenáře. On vám vystaví žádanku a tu předáte svému veterináři a domluvíte se na termínu odběru krve.

Kolik stojí genotypizace?

Vyšetření hrazeno státem a platíte veterináři jen náklady spojené s odběrem krve.

Proč se genotypizace provádí?

Cílem genotypizace je zjistit genotyp jednotlivých ovcí z pohledu odolnosti vůči nemocem přenosným na ovce. Žádoucí je genotyp ARR. Velmi nevhodný je genotyp ARQ – alela Q a zcela nežádoucí je genotyp VRQ – kombinace alely V a Q.

Genetická odolnost →

Skupina

Genotyp

Stupeň odolnosti / vnímavosti

← Vnímavost vůči nákaze

Typ 1 (R1)

ARR/ARR

Nejvíce geneticky odolný typ

Typ 2 (R2)

ARR/AHQ

ARR/ARH

ARR/ARQ

Geneticky odolný typ, ale je potřeba velmi pečlivá selekce v plemenitbě.

Typ 3 (R3)

AHQ/AHQ

AHQ/ARH

AHQ/ARQ

ARH/ARH

ARH/ARQ

ARQ/ARQ

Malá genetická odolnost na scrapii a je potřeba velmi pečlivá selekce v plemenitbě.

Typ 4 (R4)

ARR/VRQ

Ovce geneticky náchylné ke scrapii. Další chov na těchto ovcích se nedoporučuje!

Typ 5 (R5)

AHQ/VRQ

ARH/VRQ

ARQ/VRQ

VRQ/VRQ

Velmi náchylné na scrapii.

Tyto ovce se nesmí v dalších chovech využít.

Jak vypadá výsledek genotypizace?

Níže je náhled na výsledek genotypizace. Výsledek vyšetření obdržíte poštou, či e-mailem, dále pak váš veterinář a také ho obdrží veterinární správa, pod kterou spadáte.

Vzor protokolu genotypizace ovcí.
Vzor protokolu genotypizace ovcí.