Zootechnické osvědčení – ZO

Zootechnické osvědčení, zkráceně ZO je dokument, který potvrzuje původ zvířete, jeho ohodnocení při klasifikaci. Tento dokument je zapsaný v plemenné knize (PK) ovcí. ZO nahrazuje průkaz o původu (POP). Na rozdíl od průkazu původu obsahuje zootechnické osvědčení i výsledek genoypizace a popřípadě i parentity.

Jedná se o jednotný dokument pro celou evropskou unii, do kterého se vyplňují údaje o hospodářském zvířeti. Podstatně to zjednodušuje převody zvířat v rámci EU.

Jak získat zootechnické osvědčení?

Ovce nebo beran může získat ZO až po oficiální klasifikaci, pokud splní veškeré podmínky hodnocení ve šlechtitelském programu a kontroly užitkovosti. Pak můžete požádat na plemenné knize ovcí o vydání zootechnického osvedčení.

Platí se za vydání zootechnického osvědčení?

Ano, platí se správní poplatek sdružení SCHOK.

Jak vypadá zootechnické osvědčení ovce?

Níže je náhled na zootechnické osvědčení. Dokument obdržíte poštou.

Vzor formuláře zootechnické osvědčení (ZO). / Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine and caprine species
Vzor formuláře zootechnické osvědčení (ZO). / Zootechnical certificate for trade in purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine and caprine species