Parentita

Parentita, neboli určení shody rodičovstí je vyšetření DNA z krve a provádí se u beranů rodičů beranů. Vyšetření se provádí až po klasifikaci. Požádáte si o ni u svého plemenáře. On vám vystaví žádanku a zašle do státní laboratoře. Pokud laboratoř již má vzorky krve otce i matky ve své databázi, použije je pro stanovení parentity. Pokud některý z krevních vzorků chybí, bude nutné se domluvit s vaším veterinářem na odběru krve.

Kolik stojí parentita?

Vyšetření je hrazeno státem pouze pro berany a rodiče berana a platíte veterináři jen náklady spojené s odběrem krve, pokud je nutný.

Proč se parentita provádí?

Parentita se provádí z důvodu určení (potvrzení) shody rodičovství. Čili že vámi uvedená matka i otec jsou skuteční rodiče berana. Zjednodušeně řečeno, aby se zamezilo příbuzenské plemenitbě a byl jasně prokazatelný původ beranů.

Parentita - Ouessantská ovce s jehnětem

Jak vypadá výsledek parentity?

Níže je náhled na výsledek parentity. Výsledek vyšetření obdržíte poštou, či e-mailem, dále pak váš veterinář a také ho obdrží veterinární správa, pod kterou spadáte.

Vzor protokolu parentity berana.
Vzor protokolu parentity berana.