Kontrola zdraví

Kontrola zdraví se provádí v ročním cyklu. Do padesáti ovcí ve stádě se kontrolují všechny ovce starší jednoho roku. Odebírá se jim vzorek krve, který je pak prostřednictvím vašeho veterináře odeslán do státní laboratoře. V laboratoři provedou testy na nemoci, které jsou předepsané v metodice kontroly zdraví pro daný rok.

Kolik stojí kontrola zdraví?

Vyšetření je hrazeno státem, hradíte si sami pouze přímé náklady spojené s odběrem krve.

Proč se kontrola zdraví provádí?

Kontrola se provádí proto, aby bylo možné sledovat vývoj nákazové situace v jednotlivých stádech zapojených do kontroly užitkovosti. Jedná se vybrané druhy závažných nemocí přenosných na ovce. Nutno podotknout, že tuto povinnost mají pouze chovy zapojené v kontrole užitkovosti. Ostaní chovy takovou kontrolu provádět nemusí a neprovádějí.

Jak vypadá výsledek kontroly zdraví?

Níže je náhled na výsledek kontoroly zdraví. Výsledek vyšetření obdržíte poštou, či e-mailem, dále pak váš veterinář a také ho obdrží veterinární správa, pod kterou spadáte.

Vzor protokolu kontroly zdraví ovcí - ouessantská ovce