Průkaz o původu ovce – POP

Průkaz o původu ovce, zkráceně POP je dokument, který potvrzuje původ zvířete a jeho ohodnocení při klasifikaci, který je zapsaný v plemenné knize (PK) ovcí. Toto označení se stále hojně používá v zájmových chovech ostatních zvířat, jako jsou psi, kočky a jiná zvířata.

V případě hospodářských zvířat, jako jsou i ovce, došlo v roce 2016 k harmonizaci s evropskou unií a správně se tento dokument označuje jako zootechnické osvědčení, zkratka ZO. Jedná se o jednotný dokument pro celou evropskou unii, do kterého se vyplňují údaje o hospodářském zvířeti. Podstatně to zjednodušuje převody zvířat v rámci EU.

Jak získat průkaz o původu ovce – POP?

Ovce nebo beran může získat ZO (POP) až po oficiální klasifikaci, pokud splní veškeré podmínky hodnocení ve šlechtitelském programu a kontroly užitkovosti. Pak můžete požádat na plemenné knize ovcí o vydání zootechnického osvedčení.

Platí se za vydání průkazu původu?

Ano, platí se správní poplatek sdružení SCHOK.

Jak vypadá průkaz o původu ovce?

Níže je náhled na průkaz o původu. Dokument obdržíte poštou.

Vzor formuláře potvrzení o původu (POP).
Vzor formuláře potvrzení o původu (POP).