Dotace na berana

Dotace na berana je lidové označení pro finanční podporu chovateli plemenného berana (beranů) na takzvané „krmné dny“. To jsou dny, po které má daný chovatel evidovaného plemeníka na svém hospodářství. A za toto období se pak podává žádost. Tato podpora (dotace) je jedním ze způsobů, jak se stát snaží docílit dodržování povinností stanovené v plemenářském zákonu – tedy omezit černou plemenitbu. Dotace by měla sloužit jako kompenzace na nákup a výživu plemeníka, tedy že si plemeníka nebo více plemeníků bude chovatel držet celý rok a používat je při připouštění ovcí a že nové plemeníky bude produkovat.

Plemenný ouessantský beran

Dotace na berana za celý hospodářský rok činí přibližně 6200 Kč.

Přínosem bude fakt, že použitý plemenný beran má mít genotyp ARR. Tento genotyp zjednodušeně znamená, že beran je odolnější vůči nemocem přenosným na ovce a tím pádem bude odolnější i jeho potomstvo. Tím se vlastně pozitivně ovlivňuje zdravotní stav celé „ovčí“ populace v ČR.

Co znamená pojem plemenný beran?

Plemenný beran je klasifikovaný beran, který pochází z chovů v kontrole užitkovosti (KU), byla mu provedena genotypizace, parentitakontrola zdraví a jeho chovatel požádal o vydání zootechnického osvědčení (ZO) a nechal zapsat berana do seznamu licentovaných plemeníků.

Používání neplemenného berana se považuje za „černou plemenitbu“ a je postihováno sankcemi dle plemenářského zákona. Chodí namátkové kontroly a postih pro fyzickou osobu může být až do výše jednoho milionu korun. Postih pro právnické osoby (firmy) je násobně vyšší.

Kdo může získat dotace na berana?

Dotaci na plemenného berana může získat každý chovatel, který má na svém hospodářství evidovaného plemenného berana, či více plemenných beranů, alespoň po část roku. Za tyto dny se pak podává žádost. Když mluvíme o roku, tak je tím vždy myšleno 12 měsíců, ale takzvaného „chovatelského roku“, který začíná 1.9. a trvá do 31.8. následujícího roku.

Co potřebuji k žádosti o dotaci na plemenného berana?

  • Musíte mít registrované hospodářství a plemeníka ve stavu na vašem hospodářství – evidováno ve stájovem registru;
  • plemenného berana s vydaným zootechnickým osvědčením na kterého se bude žádat;
  • potřebujete smlouvu s plemenářem pro vaši oblast.

Kdy mám začít vyřizovat potřebné kroky?

Nejlépe ihned, jak koupíte plemeníka. Nějakou dobu to totiž vše trvá. Sepsání smlouvy s plemenářem také není hned a registrace hospodářství se může klidně protáhnout i na měsíc. Počítejte s delšími lhůtami, pokud to budete vyřizovat od září. To je největší nejvytíženější období.

Kdy se podává samotná žádost o dotaci?

Žádost o dotaci na plemenného berana se podává od 1.9. na portále SCHOK a žádá každý chovatel sám, prostřednictvím webu SCHOK.

Mýty o dotacích na plemenné berany

Okolo dotací na plemenné berany panuje řada mýtů a polopravd a lidé tak často netuší, zda mohou o dotaci požádat.

Musím mít ovce v kontrole užitkovosti?

Jedním z nejčastějších mýtů je, že musíte mít ovce v kontrole užitkovosti. Není to pravda. Požádat o dotaci na plemenného berana můžete i tak, nijak se to nevylučuje. Musíte mít ale splněny potřebné požadavky, viz výše.

Musím mít k beranům i ovce?

Nemusíte mít k beranům ovce. To znamená, že můžete mít jen plemenné berany bez ovcí. Smyslem dotace na plemenné berany ale je, aby plemeník plnil svou funkci, čili plodil potomstvo a tím zkvalitňoval chov.

Smyslem dotace rozhodně není držet si jen plemenné berany a inkasovat dotaci. Ano, nic vám v tom nebrání, ale z mého pohledu je to takové přinejmenším „nefér“ vůči ostatním chovatelům, kteří své plemeníky aktivně využívají pro další reprodukci.